Identiteit

Snel en slagvaardig.
De organisatie van Hoogvliet Beheer is lean&mean, met een grote zelfstandigheid en korte lijnen met de Hoogvliet-supermarktorganisatie. Hierdoor kan besluitvorming snel plaatsvinden. Dat schept duidelijkheid aan de buitenwereld. Geen langdurige, intern-gerichte besluitvormingsprocessen met allerlei voorwaardelijkheden. Bij Hoogvliet Beheer weet u snel waar u aan toe bent. En vanzelfsprekend geldt: afspraak = afspraak.

Durf
Als je snel en slagvaardig bent dan heeft dat betekenis als je durf toont, verplichtingen aangaat en die in resultaten omzet. Hoogvliet Beheer durft veel en maakt het ook waar. Innovatie zit ons in de genen en wij voelen ons graag uitgedaagd om buiten de bestaande paden te treden. Voor ons vastgoed betekent dit dat wij onze ogen ook open houden voor oplossingen die in eerste instantie minder voor de hand lijken te liggen. Op elke kans voor een nieuwe locatie voor Hoogvliet Supermarkten gaan wij serieus in en onderzoeken elke oplossingsrichting.

Financieel sterk
Onze financiële positie biedt – in combinatie met durf- de mogelijkheid om in een vroeg stadium van een ontwikkeling commitment aan te gaan. Ook hierin zit het onderscheidend vermogen van Hoogvliet Beheer. De sterke financiële basis stelt ons in staat om op eigen kracht projecten te verwezenlijken. Dat komt de voortvarendheid en doortastendheid ten goede. Bij nieuwe ontwikkelingen stellen wij ons nadrukkelijk open voor samenwerking met derden. Bijvoorbeeld in het delen of wegnemen van risico maar zelfs ook in de rol van financier. Dat maakt Hoogvliet Beheer tot een aantrekkelijke en onderscheidende partner.

Blijvende betrokkenheid
Als eigenaar blijven wij betrokken bij de exploitatie van het vastgoed en hebben wij er belang bij dat dit ook aantrekkelijk blijft. Natuurlijk betreft dit de Hoogvliet supermarkt zelf, maar ook de omringende winkels en parkeervoorzieningen. De blijvende betrokkenheid is een garantie dat onze nieuwe ontwikkelingen optimaal geborgd blijven in hun omgeving. Het is ons belang dat er langdurig goed gewinkeld kan worden. Door onze jarenlange ervaring op dit punt weten wij uitstekend wat een goede exploitatie bepaalt. Deze kennis nemen wij mee als wij met een nieuw project beginnen.