Hoogvliet in beweging

Wij exploiteren een aantrekkelijke vastgoedportefeuille. Naast het vastgoed van de Hoogvliet supermarkten bestaat deze uit ruim 80 winkels die aan derden verhuurd zijn. Onder andere aan bekende filiaalbedrijven waaronder: Etos, Zeeman, Action, maar ook andere supermarktformules huren winkels van Hoogvliet Beheer. Daarnaast vormt een groeiend aantal parkeergarages een belangrijk onderdeel van onze portefeuille en bezitten wij woningen en kantoren. De opgedane kennis bij het exploiteren van het vastgoed zetten wij in bij het ontwikkelen van nieuwe projecten.

 

Neem direct contact op

Acquisitie

Hoogvliet Beheer is verantwoordelijk voor de acquisitie van nieuwe vestigingspunten voor Hoogvliet supermarkten. Wij hebben een ambitieus groeiplan. Het verbeteren van de marktpositie van Hoogvliet gebeurt door het vergroten, optimaliseren en verplaatsen van bestaande vestigingen. Ook op dit vlak zijn wij zeer actief. Maar verreweg het grootste deel van de verwachte groei zal komen van nieuwe vestigingspunten. Hierin zien wij volop kansen in de markt.

Een winkelcentrum leeft weer op

De unieke formule van Hoogvliet biedt supermarktlocaties en winkelgebieden de kans op meer aantrekkingskracht. Overname van een bestaande vestiging en transformatie naar de Hoogvlietformule levert blijvend en bewezen meer toeloop op, o.a. door de klantentrouw. Van zo’n opleving profiteert de wijk of buurt in zijn geheel mee. In het marktgebied van Hoogvliet woont bijna 70% van de Nederlandse bevolking. In dit gebied zelf, maar ook aan de randen daarvan liggen de mogelijkheden voor nieuwe vestigingen. (afbeelding)

Wanneer is een locatie voor ons aantrekkelijk?


  • Ligt in het marktgebied
  • Biedt ruimte voor een supermarkt van minimaal 1200 m²
  • Heeft voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving
  • Bereikbaarheid en zichtbaarheid zijn in orde.

Uiteraard kunnen wij ook herontwikkelen zodat we deze randvoorwaarden zelf invullen. We hebben een voorkeur om nieuwe vestigingen in eigendom te verwerven. Dan groeit onze vastgoedportefeuille gelijk mee. Eigendom biedt ons een extra gelegenheid om betrokkenheid en verantwoordelijkheid in de exploitatie te laten zien. Vanzelfsprekend hoort ook aanhuur tot onze mogelijkheden.

 

Ik heb een geschikte locatie

Ontwikkeling

Hoogvliet Beheer is uitstekend in staat om zelf vastgoedprojecten te ontwikkelen. Inmiddels hebben wij al een aardige “track-record” opgebouwd. Het is een middel om nieuwe locaties voor Hoogvliet Super te verwerven én een middel om onze portefeuille te laten groeien. Hoogvliet Beheer stelt zich nadrukkelijk open voor samenwerking met partners in het realiseren van haar doelstellingen. Dit doen wij omdat wij ons ervan bewust zijn waar de grenzen liggen van onze kennis en kunde. Anderzijds omdat wij ervan overtuigd zijn dat het werken aan een gezamenlijk belang vanuit verschillende invalshoeken de mooiste resultaten oplevert.

Retail- én vastgoedkennis

Onze brede retail- en vastgoedkennis gebruiken wij in onze projecten. Wij hebben kennis van zaken als het gaat om het beheren van winkelcentra, woningen en parkeervoorzieningen. Inmiddels weet ook de markt ons op dit punt te vinden en regelmatig worden wij gevraagd onze visie te geven op nieuwe winkel-ontwikkelingen. Wat is de beste routing? Hoe moet het parkeren georiënteerd zijn? Welke branchering is hier het meest kansrijk? Het zijn vragen waar wij goed raad mee weten.

Duurzaamheid

In onze projecten passen wij de kennis toe, die wij opdoen als gebruiker én eigenaar-beheerder van winkels, woningen en parkeren. Dan krijg je vastgoed dat tegen een stootje kan en zich in de loop der jaren bewijst. Dat zien wij als letterlijke duurzaamheid. Wij passen in onze ontwikkelingen zo veel mogelijk milieubewuste en energiebesparende oplossingen toe. Dat zien wij als een vanzelfsprekendheid van ons maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Een betrokken eigenaar

Innovatie zit ons in de genen en wij voelen ons graag uitgedaagd om buiten de bestaande paden te treden. Voor ons vastgoed betekent dit dat wij onze ogen ook open houden voor oplossingen die in eerste instantie minder voor de hand lijken te liggen. Op elke kans voor een nieuwe locatie voor Hoogvliet Supermarkten gaan wij serieus in en onderzoeken elke oplossingsrichting.

Als eigenaar blijven wij betrokken bij de exploitatie van het vastgoed en hebben wij er belang bij dat dit ook aantrekkelijk blijft. Natuurlijk betreft dit de Hoogvliet supermarkt zelf, maar ook de omringende winkels en parkeervoorzieningen. De blijvende betrokkenheid is een garantie dat onze nieuwe ontwikkelingen optimaal geborgd blijven in hun omgeving. Het is ons belang dat er langdurig goed gewinkeld kan worden. Door onze jarenlange ervaring op dit punt weten wij uitstekend wat een goede exploitatie bepaalt. Deze kennis nemen wij mee als wij met een nieuw project beginnen.

 

Bekijk hier onze projecten